Menu Close

Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos: 

  • Informavimo – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
  • Konsultavimo – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.
  • Tarpininkavimo ir atstovavimo – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
  • Sociokultūrinės paslaugos – teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.
  • Asmens higienos paslaugų organizavimo – teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie neturi galimybės pasirūpinti savo higiena.
  • Kitos bendrosios socialinės paslaugos – socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos vienkartinės paslaugos.

 

Specialiosios socialinės paslaugos:  

  • Socialinė globa (trumpalaikė, ilgalaikė) – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujanti specialistų pagalba institucijoje.
  • (Naujiena!) Dienos socialinės globos paslaugos – paslaugos Centre teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir pagyvenusiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka paskirta dienos  socialinė globa.

Skip to content