Menu Close

Dienos socialinės globos kainos

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo tikslas – kryptingai planuojant ir organizuojant Centro veiklą, teikti visumą paslaugų, kurios pilnai patenkintų paslaugų gavėjų poreikius bei gerintų jų gyvenimo kokybę. Sudaryti sąlygas dienos socialinės globos paslaugų gavėjams lavinti kasdienio gyvenimo bei darbinius įgūdžius, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime,  o jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti paramą ir galimybę išlikti darbo rinkoje bei gyventi visavertį gyvenimą.

Paslaugos Centre teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir pagyvenusiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka paskirta dienos  socialinė globa

 

Daugiau informacijos:

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašas »»»

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos suaugusiam asmeniui su negalia »»»

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos suaugusiam asmeniui su sunkia negalia »»»

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos vaikams su negalia »»»

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos vaikams su sunkia negalia »»»

Skip to content