Menu Close

Darbuotojai

PATVIRTINTA

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu

Nr. (1.4) V-28

 

VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO IR PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pareigybės kodas Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Pareigybių grupė Etatų skaičius
1. 112038 Direktorius A Vadovai ir pavaduotojai 1
2. 263506 Vyr. Socialinis darbuotojas A arba B Specialistas 1
3. 241103 Buhalteris A arba B Specialistas 1
4. 334306 Administratorius A arba B Specialistas 1
5. 263506 Socialinis darbuotojas

(dienos socialinė globa)

A arba B Specialistas 1,5
6. 263506 Socialinis darbuotojas (ilgalaikė/trumpalaikė globa) A arba B Specialistas 1
7. 222101 Slaugytojas

(ilgalaikė/trumpalaikė globa)

A arba B Specialistas 1
8. 341205 Socialinio darbuotojo padėjėjas (dienos socialinė globa) C Kvalifikuotas darbuotojas 7,5
9. 532103 Slaugytojo padėjėjas (ilgalaikė/trumpalaikė globa) C Kvalifikuotas darbuotojas 8
10. 325503 Masažuotojas C Kvalifikuotas darbuotojas 1
11. 242303 Užimtumo specialistas C Kvalifikuotas darbuotojas 3
12. 832207,

833101

Vairuotojas C Kvalifikuotas darbuotojas 1
13. 911209 Valytojas D Nekvalifikuotas darbuotojas 1
14. 912103 Skalbėjas D Nekvalifikuotas darbuotojas 1
15. 515101 Ūkvedys D Nekvalifikuotas darbuotojas 1

 

Skip to content