Menu Close

Veiklos sritys

Apie centrą:

Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras – viešoji įstaiga, savo veiklą pradėjusi 2020 m. sausio 1 d., įvykus dviejų įstaigų: VšĮ Raseinių dienos centro „Vilties takas“ ir VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro reorganizacijai jungimo būdu.   Įstaigos kodas – 172770637.

 

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos  civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, reikalingais centro veiklai vykdyti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro nuostatais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą.

 

Veiklos prioritetai:

 • Socialinių paslaugų įvairovė.
 • Paslaugų kokybė ir prieinamumas.

 

VIZIJA – Raseinių rajono neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras – moderni, kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems teikianti įstaiga.

 

MISIJA – teikti rajono neįgaliesiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padedančias jiems gyventi savarankišką, orų ir visavertį gyvenimą.

 

Veiklos tikslas: užtikrinti VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro teikiamų bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą. 

 

Centro klientai – neįgalūs Raseinių rajono gyventojai.

 

Centras atlieka šias funkcijas:

 • teikia informavimo, konsultavimo, darbo terapijos, užimtumo, laisvalaikio organizavimo, sveikatingumo, asmens higienos (dušo paslaugos, skalbimas, skalbinių džiovinimas, lyginimas), kineziterapijos, transporto, švietimo ir socialines paslaugas pagal lankytojų poreikius ir Centro galimybes;
 • padeda spręsti neįgaliųjų socializacijos ir integracijos į visuomenę problemas;
 • rengia neįgaliųjų socialinės integracijos programas ir jas įgyvendina;
 • analizuoja lankytojų poreikius;
 • informuoja visuomenę apie Centro veiklą.

 

Veiklos sritys:

 • suaugusiųjų ir kita, niekur kitur nepriskirta, švietimo veikla (85.59);
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 • socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (88);
 • kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla (93.29);
 • meninė ir literatūrinė kūryba bei interpretavimas (90.0);
 • kita sportinė veikla (93.19);
 • kita poilsio organizavimo veikla (93.29);
 • skalbyklų veikla (96.01);
 • fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04);
 • stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30);
 • kita, įstatymais ir kitais teisės aktais neuždrausta, veikla.

Skip to content